Bibliografia

 1. Woźniak Maria, Problemy wytwórczości ludowe w pracach zakładu badawczego związku Cepelia, „Etnografia Polska” t. XIX.
 2. Królikowska Elżbieta, Tkactwo ludowe, w: Piękno użyteczne czy piękno ginące, Łódź 1997.
 3. Baranowski Władysław, Rękodzieło i przemysł wiejski, „Prace i materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego”, Seria etnograficzna, t. XIX.
 4. Kopczyńska-Jaworska Bronisława, Nie tylko Mazowsze. Kultura ludowa Polski środkowej w: Na styku regionów. Dziedzictwo kultury ludowej województwa łódzkiego, Pułtusk 2007.
 5. Woźniak Alicja, Pasiak pasiakowi nierówny. Tradycyjny strój i tkanina ludowa w: Na styku regionów. Dziedzictwo kultury ludowej województwa łódzkiego, Pułtusk 2007.
 6. Świątkowski Henryk, Ludowe tkactwo w łowickiem, „Prace i materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego” t. 27.
 7. Grabowski Józef, Tkanina ludowa w: Tkanina polska, Warszawa 1959.
 8. Woźniak Alicja, Strój łęczycki, „Atlas polskich strojów ludowych” t. 43, Wrocław 2014.
 9. Łęczyckie chusty kamelowe – projekt realizowany przez pracowników Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi pod kierownictwem Agnieszki Dłużewskiej-Sobczak i Alicji Woźniak.
 10. Grodzka Jadwiga, Łęczycka sztuka ludowa za: Woźnak Alicja, Strój łęczycki, „Atlas polskich strojów ludowych”, Wrocław 2014.
 11. Dekowski Jan Piotr, Strój ludowy na obszarze Polski środkowej i jego przemiany, „Prace i materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, Seria etnograficzna, t. XX.
 12. Kondratiukowa Krystyna, Ludowe tkactwo opoczyńskie, Łódź 1958.
 13. Cygan Stanisław, Słownik gwary opoczyńskiej, Opoczno 2018.
 14. Baranowski Władysław, Rękodzieło i przemysł wiejski w: „Materiały i studia Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, t.XIX, s. 189.
 15. https://docplayer.pl/12092511-Stroj-piotrkowski-z-koca-xix-wieku-atlas-strojow-ludowych.html, dostęp 10.04.2019.
 16. Królikowska Elżbieta, Ludowe tkactwo dekoracyjne w Polsce środkowej, „Studia i materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, t. XXV.
 17. Dekowski Jan Piotr, Strój sieradzki, „Atlas polskich strojów ludowych” cz. 4, Wrocław 1959.
 18. Woźniak Alicja, Barwy regionu. Rzecz o strojach ludowych na terenie województwa łódzkiego, Łódź 2013 s. 97.
 19. Litwinowicz Anna, Małyszewicz Julianna, Tkaniny na co dzień, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1978.
 20. Jak to ze lnem było – ochrona bioróżnorodności i tradycji, Pracownia Architektury Żywej, www.paz.most.org.pl/len/, dostęp: 16.06.2019.
 21. Stypuła Anna, Tkactwo, w: Wieś polska – życie i praca, Izba Tradycji w Lasochowie, http://muzeum.lasochow.pl/tkactwo.html, dostęp: 16.06.2019.
 22. Panek Władysław, Turek Kazimierz, Technologia tkactwa dla ZSZ, wyd. III, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1974.
 23. Skuza Zbigniew, Ginące zawody w Polsce, Muza SA, Warszawa 2012.
 24. Regionalna grupa barw, regionalnagrupabarw.pl, dostęp: 28.06.2019.
 25. Krzeptowska Zofia, Sypniewski Józef, Tkactwo rękodzielnicze, wyd. II, Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa 1985.
 26. Konopie. Właściwości i zastosowania, w: Polska Izba Lnu i Konopi, http://www.pilik.pl/pl/show_page/107, dostęp: 29.06.2019.
 27. Czyżkowska Stanisława, Tkactwo ręczne, wyd. II, Wydawnictwo Watra, Warszawa 1988.
 28. Zapomniane umiejętności, http://niekupiejedzenia.blogspot.com/2014/08/zapomniane-umiejetnosci.html, dostęp: 12.07.2019.
 29. Czesanie i zgrzeblenie - a przędzenie worsted i woolen, [w:] Owca i wełna historycznie, http://uowki.blogspot.com/2013/07/czesanie-i-zgrzeblenie-worsted-i-woolen.html, dostęp: 12.07.2019.

SłowniczekMarianna Madej