Twórczynie:

Marianna Kowalczyk

Szwagierka pani Marianny Madej. Jest ostatnią osobą w Brzustówku, która potrafi nie tylko tkać, ale też osnuć warsztat do tkania. W trakcie prac nad pasiakiem koordynowała wszystkie czynności związane ze snuciem na snowadle oraz nawijaniem osoby na krosno. Wchodziła między wał a nicielnice z prawdziwie kocią zwinnością. Chętnie snuje opowieści z czasów dzieciństwa.

Marianna Kowalczyk, fot. Alicja Woźniak
Marianna Kowalczyk, fot. Alicja Woźniak

Marianna MadejLiliana Misiak-Kuźbik