Proces:

Snucie

Snucie to proces przygotowania osnowy do tkania. Polega na równoległym ułożeniu na danej szerokości przędz tkackich, o określonej liczbie, długości i jednakowym napięciu.

Brzmi mało przyjaźnie. Żeby zatem uprościć – w snuciu chodzi o przejście od tego etapu (dla osnowy lnianej)

Nić lniana
Nić lniana

lub tego (dla bawełnianej)

Nić bawełniana
Nić bawełniana

do tego

Osnowa na krośnie
Osnowa na krośnie
Osnowa na krośnie
Osnowa na krośnie

Jak zwracają uwagę eksperci: „Od doboru przeprowadzonego procesu snucia zależą dalsze losy prawidłowego przebiegu procesu tkania na krośnie […] Źle przygotowana osnowa bardzo często przekreśla możliwość jej wyrobienia lub wyprodukowania tkaniny o odpowiedniej jakości” [22].

Rzeczywiście – luźne nitki w osnowie będą powodowały nierównomierne naprężenie gotowej tkaniny; plątanie się nitek może nawet prowadzić do zerwania osnowy. Sąsiadujące nitki przełożone przez tę samą nicielnicę spowodują „wychodzenie” fragmentu osnowy spod nici wątku, a błędów, jakie można popełnić jest znacznie więcej.

Nic dziwnego, że o ile tkactwem zajmowała się na wsi niemal każda gospodyni, o tyle snucie było domeną niewielu. Stąd wymagało często odwołania się do pomocy bardziej doświadczonej sąsiadki [23]. W trakcie naszych badań terenowych mieliśmy dużo szczęścia, bo udało nam się znaleźć w Brzustówku nie tylko tkaczkę, ale i snowaczkę (zobaczycie ten mistrzowski duet w filmie :-).

W tkactwie tradycyjnym snucie przeprowadza się przy użyciu specjalnego urządzenia – snowadła (snuwadla, snuwadel, snowadel), które ma zwykle postać dwóch skrzyżowanych prostopadle ram, umieszczonych na obrotowej osi.

Snowadło
Snowadło

My, w filmach instruktażowych będziemy operować także bardziej uproszczonym snowadłem w formie ramy, stanowiącym duże ułatwienie dla tkaczek, nieposiadających zbędnej stodółki na umieszczenie pełnowymiarowego snowadła.

Rama do snucia
Rama do snucia

Przygotowana na snowadle przędza (nie wygląda na specjalnie przygotowaną, prawda? A jednak, wbrew pozorom, jest już znacznie bardziej uporządkowana niż na szpulkach),

Osnowa gotowa do nałożenia na krosno
Osnowa gotowa do nałożenia na krosno

zostaje następnie nawinięta na wał nadawczy krosna (wał osnowowy, nowój), przewleczona przez nicielnice i płochę. Produktem finalnym procesu snucia jest równomiernie rozłożona i napięta osnowa.

Choć sam schemat snucia jest dość zbliżony, różni się on szczegółami w zależności od tego, na jaki splot i wzór tkaniny i funkcję się zdecydujemy i co za tym idzie, jaka będzie jej szerokość, ilu nicielnic użyjemy do osnucia, a wreszcie czy osnowa będzie jednobarwna, czy kolorowa. Różnice te są widoczne w poniższych filmach:


Przygotowanie niciTkanie