O projekcie

Projekt „Tkackie łódzkie – inwentaryzacja i popularyzacja technik tkackich Polski Centralnej”, jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt stanowi próbę stworzenia teoretycznej i praktycznej bazy wiedzy na temat tkaniny ludowej w województwie łódzkim (choć wiele elementów niniejszego portalu dotyczy prawidłowości, które można spotkać także w innych regionach). Oprócz krótkiego przeglądu wiedzy na temat tkactwa z terenu środkowej Polski, występujących tu regionów etnograficznych oraz dostępnych w nich wzorów, splotów i rodzajów tkanin, prezentujemy także filmy instruktażowe pokazujące, jak osnuć krosno i stworzyć różne typy tkanin ludowych. Filmy powstały zarówno dzięki współpracy z lokalnymi rzemieślniczkami, jak też (w przypadku tkanin, których technologia snucia i tkania nie mają już swojej kontynuacji w regionie), dzięki odtworzeniu tradycyjnych wzorów przez tkaczkę niezwiązaną z tradycją ludową (więcej o samych tkaczkach znajdziecie w zakładce „Twórczynie”.

Mamy nadzieję, że niniejsza strona, pomoże współczesnym tkaczkom i tkaczom, rozpoczynającym właśnie swoją przygodę z krosnem, prowadząc ich przez kolejne etapy tworzenia tkaniny. Staraliśmy się z pomocą naszych twórczyń opisać wszystko możliwie jak najlepiej, ale ocena ostatecznego efektu należy do Was – użytkowników i użytkowniczek portalu. Wierzymy, że mimo wszystko więcej jednak wyjaśniliśmy niż zaciemniliśmy.


Liliana Misiak-KuźbikRealizator i partnerzy